Vilkår og betingelser

Ebid.no er ment å gi en vennlig, morsom og nyttig opplevelse, men som med alt som omhandler transaksjoner er det risiko involvert. Vi vil sterkt anbefale deg å lese og forstå vilkårene før du begynner å bruke tjenesten.


Våre rettigheter
Du samtykker i at eBid.no, etter eget skjønn, kan si fjerne enhver oppføring/annonse og/eller bruker, eller stoppe brukers tilgang til tjenesten umiddelbart og uten varsel dersom
(a) Vi tror at du ikke følger de generelle reglene
(b) Du har gjentatte ganger brutt regler
(c) Du har listet opp et mistenkelig objekt

Din opptreden
Du er selv ansvarlig for innholdet i dine oppføringer/annonser på eBid.no. Du må sørge for at dine oppføringer/annonser ikke bryter gjeldende lover eller forskrifter. Med dette mener vi også at du må kontrollere at du har rett til å selge eller kjøpe den aktuelle varen, og at du ikke er forbudt fra å gjøre det av noen lov eller forskrift.
Du må ikke selge eller markedsføre ulovlig, sjikanerende, injurierende, krenkende, truende, skadelig, vulgært, uanstendig eller på annen måte støtende materiale. Du må heller ikke selge eller markedsføre noe som oppfordrer til handlinger som kan utgjøre en straffbar handling, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryter gjeldende lov eller forskrift.

Generelle vilkår
Dette nettstedet fungerer som en markedsplass for selgere der alle kan legge inn oppføringer/annonser og kjøpere til å by/kjøpe det som er annonsert. Ebid.no er ikke involvert i selve transaksjonen mellom kjøpere og selgere. Det vil si at vi ikke har noen kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av de objektene som er oppført, sannheten eller nøyaktigheten i oppføringer/annonser, evnen til selgere å selge ting eller evnen til kjøpere til å kjøpe ting. Vi kan ikke, og kontrollerer ikke, hvorvidt selgere vil fullføre salg av varer de tilbyr eller om kjøpere vil fullføre kjøp av varene de har bydd på/kjøpt. I tillegg gjør vi oppmerksom på at det er en risiko å håndtere kjøp og salg fra utenlandske statsborgere, mindreårige personer eller personer som opptrer under falsk late.


Ebid.no og nettsidens eiere skal ikke holdes ansvarlig for noen produkter som selges gjennom dens tjenester, for eventuelle skader på gjenstander under transport eller senere, og heller ikke for brudd på kontrakten ved enten kjøper og/eller selger. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for kostnadene ved anskaffelse av erstatningsvarer eller eventuelle tap som følge av kjøp eller salg.
Dette nettstedet tar ikke ansvar for innholdet av oppføringer/annonser. Men hvis du skulle være ute for en uredelig transaksjon, vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Lover og regelverk
Vilkårene for bruk skal styres av og er bygget opp i samsvar med norsk lov, og eventuelle tvister skal avgjøres bare av domstolen i Norge.